Praktická príprava na zbrojný preukaz

Kurz je zameraný na praktickú prípravu ( Oboznámenie sa so systémom palných zbraní, ich hrubé rozdelenie a charakteristika. Bezpečná manipulácia so zbraňou, pohyb so zbraňou na strelnici,vybíjanie a nabíjanie zbrane, čistenie …. ) uchádzačov o ZP. Účelom tohto kurzu je vyskúšanie si praktickej časti skúšky o vydanie ZP v praxi.

Dostupné
Kód: PRO_0254
€39

Kurz je zameraný na praktickú prípravu ( Oboznámenie sa so systémom palných zbraní, ich hrubé rozdelenie a charakteristika. Bezpečná manipulácia so zbraňou, pohyb so zbraňou na strelnici,vybíjanie a nabíjanie zbrane, čistenie …. ) uchádzačov o ZP. Účelom tohto kurzu je vyskúšanie si praktickej časti skúšky o vydanie ZP v praxi.

Dĺžku kurzu : cca 2 hod
Miesto konania: Strelnica HUNTER CLUB Prešovská 45 Bratislava. / Vchod z Teslovej./
Potrebné pomôcky : zošit, písacie potreby.

Bližšie informácie na: +421 948 512 386